ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრ ,,ჩვენი სახლისათვის”(ს.კ 421268194), ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩის I შესახვევის N2 -ში მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობაში (საკ.კოდი N29.08.37.055)განთავსებული 164.8 კვ.მ.ფართის სარგებლობის უფლებით,პირდაპირი განკარგვის წესით, 1(ერთი) წლის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს პროექტები