ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ცენტრისათვის ‘’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანების IVECO; მოდელი:EUROCARGO ML120E22; საიდენტ. ნომერი ZCFAE1EG702747870; სახ.ნომ.UU 274 DU და IVECO; მოდელი:EUROCARGO ML120 E22; საიდენტ.ნომერი ZCFAE1EG402748023; სახ.ნომ.UU 273 DU. სამსახურეობრივი საჭიროებისათვის, გადაცემის შესახებ,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.