ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ცენტრისათვის’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანების – OPEL VEQTRA B სახ.ნომერი NN683KK. სპეცავტომანქანა ,,IVECO’’ ს/ნ ZCFC6500005536845. AA890 QA გრეიდერი ს/ნ XUG19030HGDB00039. AA 652 D. -ავტომანქანა ,,MERSEDES BENZ’’ სახ. ნომერი DD773DU სამსახურეობრივი საჭიროებისთვის, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.