ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს საჯარო ინფორმაცია