ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა- ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს დადგენილებები
ID: 10