არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი’’-ს მიერ 2023 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს პროექტები