არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულინ პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი’’-ს მიერ 2022 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს პროექტები