,,ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისათვის (EU4ITD) -ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორი (CESL) “—ის პროექტის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხილვისა და მოწონების შესახებ