,,ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის EU4ITD) – ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორი (CESL)’’- ის პროექტის ფარგლებში გრანტით დასაფინანსებელი პროექტის განხილვისა და მოწონების შესახებ.