,,ღია მმართველობის პარტნიორობის ” (OGP) თანამშრომლობის ფარგლებში, ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით, ,,შენი იდეა მერს” განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ