,,ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ( OGP) თანამშრომლობის ფარგლებში, ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით, ,,შენი იდეა მერს“ განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ