„ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) თანამშრომლობის ფარგლებში, ონლაინპლატფორმის მეშვეობით, „შენი იდეა მერს“ განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ “ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ივნისის №11 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ