გრიგოლ ივანეიშვილის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ