გრიგოლ ივანეიშვილის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს პროექტები