ინფორმაცია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს საჯარო ინფორმაცია