,,ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ’’, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის №67 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს დადგენილებები
ID: 30