,,ქალაქ წყალტუბოს გენერალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 სექტემბრის #30 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.