,, ქალაქ წყალტუბოში ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით განსახორციელებელი, მგზავრთა რეგულარული გადაყვანის სამარშრუტო სქემის დადგენის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის N 82 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.