ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N 25-ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე განთავსებულ ფართში საკ.კოდი N29.08.34.01.508 არსებული მოძრავი ქონების უსასყიდლოდ, სარგებლობის უფლებით, (თხოვების ფორმით) ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი”-სათვის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს პროექტები