ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N25-ში მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული,მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 36.6 კვ.მ (საკ.კოდი N29.08.34.014.01.507) ფართის სარგებლობის უფლებით, ელექტრონული აუქციონის ფორმით, იჯარით, 2 (ორი) წლის ვადით გაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე