როლეტა ახალაძისათვის შრომითი ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები
ID: ბ49.49221821