საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში 2022წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საკონკურსო პროექტების იდეების განხილვისა მოწონების შესახებ