შპს ,,გეგუთის პოლიკლინიკის” შენობაში (საკ.კოდი #29.14.37.526) განთავსებული თავისუფალი ფართების, რუიზან სამსონიასათვის (ერთი ოთახი,ფართი 22.12 კვ.მ) და შალვა კილაძისათვის (ერთი ოთახი, ფართი 14.33 კვ.მ) სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს პროექტები