შპს ,,გეგუთის პოლიკლინიკის” შენობაში (საკ.კოდი #29.14.37.526) განთავსებული თავისუფალი ფართების, რუიზან სამსონიასათვის (ერთი ოთახი,ფართი 22.12 კვ.მ) და შალვა კილაძისათვის (ერთი ოთახი, ფართი 14.33 კვ.მ) სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე