შპს ,,მაგთიკომი”-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის უფლებით, რკინის კონსტრუქციის (ანძა) ანტენის აპარატურის განთავსების მიზნით, წყალტუბოს მუნიციპლიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე