სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის N1 საჯარო სკოლისათვის თამარ მეფის სახელის მინიჭების შესახებ, თანხმობის მიცემის თაობაზე