წყალტტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური სამსახურის მიერ 2022 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.