წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 (ცხრა) თვის სარეზერვო ფონდის განკარგვის შესახებ, ინფორმაციის თაობაზე