წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 23 დეკემბრის #20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ფაილის ტიპი: www
კატეგორია საკრებულოს პროექტები