წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 23 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე