წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 – 2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი