წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ფაილის ტიპი: www
კატეგორია საკრებულოს პროექტები