წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი