წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ.