,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 20232 წლის 21 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ