წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი