,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 მაისის №39 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს დადგენილებები
ID: 6