წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020 წლისა და 2021 წლის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ

ფაილის ტიპი: www
კატეგორია საკრებულოს პროექტები