წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროკავშირის (INTERREG VI-B) NEXT შავი ზღვის აუზის ქვეყნების პროგრამის ფარგლებში პროექტის ,,სმარტი და ინოვაციური გადაწყვეტილებები შვი ზღვის ქვეყნებში მწვანე და სუფთა სასოფლო თმებისათვის ‘’ (Smart4Rugal) განხორციელებისათვის საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.