წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ 2023წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ