წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდევების ანგარიშის შესახებ