,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს დადგენილებები
ID: 18