.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის -ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს დადგენილებები
ID: 22