წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე