,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს დადგენილებები
ID: 16