წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთულის – შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

ფაილის ტიპი: pdf
კატეგორია საკრებულოს პროექტები