წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მიერ 2021 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ