წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ