წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის კომპიუტერული სისტემისა და ქსელების სპეციალისტის დანიელ შვანგირაძის მივლინების შესახებ