„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ლოჯისტიკის განყოფილების უფროსის ტარიელ ჭეიშვილის საკრებულოს აპარატის ლოჯისტიკის განყოფილების მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე გადანიშვნის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 29 ივნისის #36/112 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე