წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის გელა თათარაშვილის შვებულების შესახებ