„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე გელა თათარაშვილის დანიშვნის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2021 წლის 27დეკემბრის №ბ49.49213611 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე